WEBSITE VOORWAARDEN & COOKIE BELEID

Deze website (de "Website") Is de website van Low & Bonar Limited en zijn gelieerde bedrijven ("Low & Bonar Beperkt","us"Of"we").

U wordt ook geadviseerd om ons Privacybeleid hierover te lezen dat beschikbaar is op de volgende paginalowing link: https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/

De websitevoorwaarden zijn onderworpen aan het privacybeleid en, in geval van een conflict, zullen de bepalingen van het privacybeleid prevaleren.

Cookies

 

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om website-exploitanten te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Hulpmiddelen delen

De website maakt gebruik van hulpprogramma's voor delen. Hulpmiddelen delen allow u om inhoud te delen via sociale netwerken zoals Linkedin of Twitter. Wanneer u een van deze knoppen gebruikt, kan de sociale netwerksite een cookie op uw computer plaatsen. Dit zou een externe cookie zijn die door de sociale netwerksite is ingesteld. Als u vragen hebt over het gebruik van deze cookies van derden, moet u het cookiebeleid van de betreffende sociale netwerksite raadplegen.

Hoe het gebruik van cookies te weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Als u dit echter doet, verliest u mogelijk enkele nuttige functies zoals personalisatie en 'houd me aangemeld' en 'onthoud mij' functies.

Hoe u uw cookies uitschakelt in uw browser

Zo kunt u voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en hoe u bestaande cookies verwijdert. De exacte procedure hangt af van welke browser u gebruikt.

internet Explorer

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

Firefox

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd. Lees meer

Hoe bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

Google Chrome

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

safari

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

DISCLAIMER

Informatie gepubliceerd door Structure op de Website wordt geleverd door Low & Bonar PLC en, waar aangegeven, door bepaalde derde partijen. Structuur en Low & Bonar PLC neemt alle zorg en voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website wordt gepubliceerd juist is wanneer deze wordt geplaatst en regelmatig wordt bijgewerkt, maar noch Structuur noch Low & Bonar PLC garandeert of kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of tijdigheid en Structuur of Low & Bonar PLC kan de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U mag niet vertrouwen op de informatie op de website en u erkent dat u passende maatregelen moet nemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

LOW & BONAR PLC EN STRUCTUUR PUBLICEREN DE WEBSITE "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN waarnaar wordt verwezen op de website (voor zoverre GARANTIES KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER ELK RELEVANT WET) EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, NOCH LOW & BONAR PLC OF STRUCTUUR IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE HET GEVOLG KAN LEIDEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, HOE OOK VOORTVLOEIT, DIRECT OF INDIRECT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTVERLIES, ENIGE GEVOLGEN OF BIJZONDERE GEVOLGEN.

De informatie op de website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere effecten of andere producten of diensten of anderszins hierin te handelen of een contract aan te gaan met Low & Bonar PLC of een ander bedrijf. Op de verstrekte informatie mag niet worden vertrouwd bij een investeringsbeslissing. U dient in verband hiermee altijd passend professioneel advies in te winnen.

De afgelopen uitvoering van Low & Bonar PLC of enig ander bedrijf waarnaar op de website wordt verwezen, kan niet worden gebruikt als leidraad voor zijn toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en de inkomsten die eruit voortvloeien, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Elke verwijzing naar een product of dienst die is of kan worden geleverd door Low & Bonar PLC of enig ander bedrijf houdt geen belofte in dat een dergelijk product of dergelijke dienst op elk moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen of verbeteringen in dergelijke producten of diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Low & Bonar PLC is eigenaar van het auteursrecht op het ontwerp en de architectuur van de website en de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, tenzij anders aangegeven door de eigendomskennisgeving van een derde. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomswetten en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaren. Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving die op een pagina is gepubliceerd, mag u een afdrukkopie maken van die delen van de website die u redelijkerwijs nodig hebt voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat aan elke kopie relevante eigendomskennisgevingen en / of disclaimers zijn toegevoegd. Elk ander gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website van waaruit u de Website hebt bezocht of waarnaar u een hyperlink kunt plaatsen van de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u daardoor oploopt.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u gaat ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in geschillen.

Voor zover enig deel van deze Websitevoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een rechtbank in een competente jurisdictie, zal dat deel in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden, die allemaal volledig van kracht en geldig blijven zoals toegestaan ​​door wet.

VERZENDING NAAR Demping

Enkair® is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

VERZENDING NAAR Mehler

Mehler®Texnologies is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

U VERSTUREN NAAR adfil

Adfil® is een premiummerk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.