WEBSITE VOORWAARDEN & COOKIE BELEID

Deze website (de "Website") Is de website van Low & Bonar Limited en zijn gelieerde bedrijven ("Low & Bonar Limited","us"Of"we").

U wordt ook geadviseerd om ons Privacybeleid hierover te lezen dat beschikbaar is op de volgende paginalowing link: https://www.lowandbonar.com/privacy-policy/

De websitevoorwaarden zijn onderworpen aan het privacybeleid en, in geval van een conflict, zullen de bepalingen van het privacybeleid prevaleren.

Cookies

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om website-exploitanten te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Hulpmiddelen delen

De website maakt gebruik van hulpprogramma's voor delen. Hulpmiddelen delen allow u om inhoud te delen via sociale netwerken zoals Linkedin of Twitter. Wanneer u een van deze knoppen gebruikt, kan de sociale netwerksite een cookie op uw computer plaatsen. Dit zou een externe cookie zijn die door de sociale netwerksite is ingesteld. Als u vragen hebt over het gebruik van deze cookies van derden, moet u het cookiebeleid van de betreffende sociale netwerksite raadplegen.

Hoe het gebruik van cookies te weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Als u dit echter doet, verliest u mogelijk enkele nuttige functies zoals personalisatie en 'houd me aangemeld' en 'onthoud mij' functies.

Hoe u uw cookies uitschakelt in uw browser

Zo kunt u voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en hoe u bestaande cookies verwijdert. De exacte procedure hangt af van welke browser u gebruikt.

internet Explorer

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

Firefox

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd. Lees meer

Hoe bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

Google Chrome

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

safari

Hoe te voorkomen dat nieuwe cookies worden geïnstalleerd en bestaande cookies te verwijderen. Lees meer

DISCLAIMER

Informatie gepubliceerd door Structure op de Website wordt geleverd door Low & Bonar PLC en, indien aangegeven, door bepaalde derden. Structuur en Low & Bonar PLC neemt alle zorg en voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd correct is wanneer deze wordt gepost en regelmatig wordt bijgewerkt, maar noch Structure noch Low & Bonar PLC garandeert of kan aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of tijdigheid en structuur of Low & Bonar PLC kan de informatie op elk moment wijzigen zonder kennisgeving vooraf. U mag niet vertrouwen op de informatie op de Website en u erkent dat u de nodige stappen moet ondernemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

LOW & BONAR PLC EN STRUCTUUR PUBLICEER DE WEBSITE IN DE HUIDIGE STAAT ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN OP DE WEBSITE (VOOR ZOVER NIET OMDAT ZULKE GARANTIES UITSLUITEND KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN ONDER ELKE RELEVANTE WET) EN VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, NOCH LOW & BONAR PLC OF STRUCTUUR IS AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE VERLIEZEN OF SCHADE DIE HET GEVOLG KUNNEN HEBBEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MAAR OOK VOORTVLOEIEND, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE.

De informatie op de website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere effecten of andere producten of diensten of anderszins hierin te handelen of een contract aan te gaan met Low & Bonar PLC of een ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden ingeroepen in verband met een investeringsbeslissing. U moet altijd naar passend professioneel advies vragen met betrekking tot dergelijke.

De afgelopen uitvoering van Low & Bonar PLC of een ander bedrijf waarnaar wordt verwezen op de Website kan niet worden vertrouwd als een leidraad voor zijn toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en de daarvan afgeleide inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Elke verwijzing naar een product of dienst die is of kan worden geleverd door Low & Bonar PLC of een ander bedrijf houdt geen belofte in dat dergelijk product of deze service op enig moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen in of verbeteringen aan dergelijke producten of diensten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Low & Bonar PLC is eigenaar van het auteursrecht op het ontwerp en de architectuur van de website en de inhoud die op de website wordt gepubliceerd, behalve wanneer dit op een andere manier is aangegeven door een eigendomsverklaring van een derde partij. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomsrechten en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van hun respectieve eigenaars. Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving gepubliceerd op een pagina, mag u een printkopie maken van dergelijke delen van de Website die u redelijkerwijs nodig heeft voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat op elke kopie relevante eigendomskennisgevingen en / of disclaimers zijn bijgevoegd. Alle ander gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website van waaruit u de Website hebt bezocht of waarnaar u een hyperlink kunt plaatsen van de Website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u daardoor oploopt.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u gaat ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in geschillen.

Voor zover enig deel van deze Websitevoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een rechtbank in een competente jurisdictie, zal dat deel in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden, die allemaal volledig van kracht en geldig blijven zoals toegestaan ​​door wet.

VERZENDING NAAR Demping

Enkair® is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

VERZENDING NAAR Mehler

Mehler®Texnologies is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

U VERSTUREN NAAR adfil

Adfil® is een premiummerk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.