DISCLAIMER

Deze website (de "Website") is de website van Low & Bonar Limited ("Low & Bonar Limited "," ons "of" wij ").

De pagina's op de Website worden gepubliceerd door Design by Structure ("Structure") namens Low & Bonar Limited.

Lees deze gebruiksvoorwaarden van de website zorgvuldig door, want door gebruik te maken van de website stemt u ermee in dat u eraan gebonden bent. We behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te variëren en zullen hier eventuele variaties publiceren. U wordt geadviseerd om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken, aangezien u geacht wordt geaccepteerde variaties te hebben als u de website blijft gebruiken nadat ze zijn gepubliceerd.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de Website op geen enkele manier te gebruiken.

Informatie gepubliceerd door Structure op de Website wordt geleverd door Low & Bonar Limited en, waar aangegeven, door bepaalde derden. Structuur en Low & Bonar Limited doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de op de website gepubliceerde informatie correct is wanneer deze wordt gepost en regelmatig wordt bijgewerkt, maar noch IStructure noch Low & Bonar Beperkte garantie of kan aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of tijdigheid en Structuur of Low & Bonar Limited kan de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. U mag niet vertrouwen op de informatie op de website en u erkent dat u de nodige stappen moet ondernemen om deze informatie te verifiëren voordat u ernaar handelt.

Low & Bonar Limited EN STRUCTUUR PUBLICEREN VAN DE WEBSITE "ZOALS HET IS" ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR DE WERKING VAN DE WEBSITE, DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OF DE PRODUCTEN OF DIENSTEN waarnaar wordt verwezen op de WEBSITE (tot nu toe) DERGELIJKE GARANTIES KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN WANNEER RELEVANT RECHT) EN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, Low & Bonar Limited OF INVESTIS ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING DIRECT OF INDIRECT VERLIES VAN WINST), GEVOLG, SPECIAAL OF ANDERS ANDERS INCIDENTAL DAT KAN LEIDEN TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

De informatie op de website is geen uitnodiging om te beleggen in aandelen of andere effecten of andere producten of diensten of anderszins hierin te handelen of een contract aan te gaan met Low & Bonar Limited of een ander bedrijf. De verstrekte informatie mag niet worden gebruikt in verband met een investeringsbeslissing. U moet in dit verband altijd passend professioneel advies inwinnen.

De afgelopen uitvoering van Low & Bonar Limited of een ander bedrijf waarnaar op de website wordt verwezen, kan niet worden gebruikt als richtlijn voor toekomstige prestaties. De prijs van aandelen en de daaruit verkregen inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgen.

Elke verwijzing naar een product of dienst die is of kan worden geleverd door Low & Bonar Limited of een ander bedrijf houdt geen belofte in dat een dergelijk product of dergelijke service op elk moment beschikbaar zal zijn. Wijzigingen of verbeteringen in dergelijke producten of diensten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Low & Bonar Limited bezit het auteursrecht op het ontwerp en de architectuur van de website en inhoud die op de website is gepubliceerd, tenzij anders aangegeven in de eigendomsverklaring van een derde partij. Afbeeldingen, handelsmerken en merken worden ook beschermd door andere intellectuele eigendomswetten en mogen op geen enkele manier worden gereproduceerd of toegeëigend zonder schriftelijke toestemming van hun respectievelijke eigenaren. Tenzij specifiek verboden door een kennisgeving die op een pagina is gepubliceerd, mag u een afdrukkopie maken van dergelijke delen van de website die u redelijkerwijs nodig heeft voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat er een kopie aan is gehecht met relevante eigendomskennisgevingen en / of disclaimers. Elk ander gebruik is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website waartoe u toegang hebt gehad tot de Website of waarnaar u een hyperlink kunt plaatsen van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die u hierdoor oploopt.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales en u gaat ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken exclusieve jurisdictie hebben in geschillen.

Voor zover enig deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden door een rechtbank in een competente jurisdictie, zal dat deel in die mate worden gescheiden van de resterende voorwaarden die allemaal volledig van kracht en geldig blijven als toegestaan bij wet.

VERZENDING NAAR Demping

Enkair® is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

VERZENDING NAAR Mehler

Mehler®Texnologies is een premium merk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.

U VERSTUREN NAAR adfil

Adfil® is een premiummerk van Low & Bonar.

Klik hier om verder te gaan Low & Bonar Groep website.